je bent geboren met een missie.

durf te volgen!

De discipelen wilden niets liever dan in de buurt van Jezus zijn. Zijn stem horen, Zijn kracht ervaren, genieten van Zijn aanwezigheid. Bij Hem was het goed, veilig en vertrouwd.
Maar Jezus vertelde Zijn discipelen dat het beter was als Hij deze aarde zou verlaten, want dan zou Hij de Heilige Geest kunnen sturen (Joh. 16:7).
Na de uitstorting van de Heilige Geest gebeuren er grote dingen. Zijn Aanwezigheid in de mens werd zichtbaar; men vertelde niet alleen het evangelie van Jezus en Zijn Koninkrijk, maar dat werd ook zichtbaar. Verlang jij naar meer intimiteit met God? Wil jij meer en meer Zijn aanwezigheid in jouw leven ervaren? Wil jij groeien in discipelschap?

wat gaan we doen?

In een veilige intieme setting willen we, onder leiding van de band en een inspirerende spreker, groeien in aanbidding en discipelschap. We willen dieper ingaan op actuele onderwerpen en leren ontdekken hoe we onze gaven en talenten kunnen inzetten in Gods Koninkrijk.

voor wie?

Ben jij 16 jaar of ouder en wil jij graag groeien in intimiteit met God? Wil jij graag handen en voeten geven aan je geloof en Jezus praktisch zichtbaar maken in jouw omgeving? Dan ontmoeten wij jou heel graag op onze Presence events, want jij bent geboren met een missie!

durf te volgen!

apr '20

12

sep 20

13

DEC 20

13